in

EhEh HarikaHarika SevdimSevdim KızgınKızgın AğlaAğla GüzelGüzel HadiiHadii

Çocuğunuza Vermeyi Düşüneceğiniz İlginç Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

İlginç erkek bebek isimleri her zaman tercih edilmiştir, ayrıca alışılmamış erkek bebek isimleri, kulağa hoş gelen erkek bebek isimleri, nadir duyulan erkek bebek isimleri, değişik erkek isimleri, modern erkek bebek isimleri, etkileyici erkek isimleri de araştırılıyor. Siz de erkek çocuğunuza farklı, ilginç, az duyulan ve bilinmeyen bir isim koymak istiyorsanız, işte çocuğunuza koyabileceğiniz ilginç erkek bebek isimleri listesi.

modern ve kulağa hoş gelen erkek bebek isimleri

Çocuk bekleyen anne ve babalar doğacak erkek bebekleri için eskiden kendi aile fertlerinin isimlerini koyardı. Bazıları ise Kuran’da geçen erkek bebek isimlerini tercih ederdi. Fakat alışılmamış, kulağa hoş gelen, nadir duyulan, değişik, modern ve etkileyici erkek bebek isimleri de anne ve babalar tarafından araştırılıyor. Çok sık rastlanmayan, değişik ve güzel erkek bebek isimleri işte yazımızda!

A Harfi ile Başlayan Alışılmamış Erkek Bebek İsimleri

Acar: Gözü pek, yiğit, atılgan.

Acun: Dünya, evren, varlık.

Adal: Ün kazan, adın yayılsın anlamında kullanılıyor.

Akay: Ak ve ay kelimelerinin birleştiği isim. Beyaz ay, doldun ve parlak ay anlamına geliyor.

Alaz: Alev anlamına gelen Alaz ismi, aynı zamanda ağaçsız ve gölgesiz yer olarak da literatürde geçiyor.

Alphan: Yürekli hükümdar, cesur, yiğit.

Aral: Sıradağ, iki şeyin arası, ortası.

Aras: Kendisininmiş gibi sahip çıkılan anlamına geliyor. Aynı zamanda Doğu Anadolu’dan Hazar’a dökülen ırmağın ismidir.

Arel: Temiz, dürüst kimse.

Ata: Baba, soyun geçmişte yaşamış ferdi, bağışlama, ihsan.

Atlas: Yüzü parlak, sık donunan bir tür ipekli kumaş. Aynı zamanda Afrika ve Avrupa kıtalarını Amerika kıtasından ayıran okyanusun ismidir.

alışılmamış erkek bebek isimleri
Farklı Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

B Harfi ile Başlayan Kulağa Hoş Gelen Erkek Bebek İsimleri

Barkın: Gezgin, yolcu, yolculuk eden.

Barlas: Savaşçı, kahraman.

Bartu: Varlık, servet veya varılacak yer anlamına gelir. Aynı zamanda eski Türk kağanlarından birinin ismidir.

Barbaros: İtalyanca kökenli olan Barbaros, Türkçe’de kızıl sakal anlamına gelir. Avrupalıların, zamanında Barbaros Hayrettin Paşa’ya taktığı isimdir.

Batur: Çarpışmalarda, savaşlarda, gücü ve cesaretiyle üstünlük kazanan kişi.

Berkin: Kuvvetli, sağlam, güçlü.

Bilge: Bilgili. Derin ve iyi bilgi sahibi olan kimse.

Bilgin: Bilgili kişi, âlim anlamında kullanılır.

Bintuğ: Bir çeşit askeri isim, binbaşı ve tuğgeneral rütbelerinden türetilmiş.

Bora: Arkasından yağmur getiren sert ve şiddetli fırtına.

Bulut: Su buharlarının yoğunlaşmasıyla oluşan ve gökyüzünde asılı duran yığınlar.

kulağa hoş gelen erkek bebek isimleri
Değişik Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

C Harfi ile Başlayan Nadir Duyulan Erkek Bebek İsimleri

Canel: Dostluk eli, içtenlikle uzatılan el.

Cansın: Cansın, canımsın, sevgi dolu ve sevilmeye değersin anlamına geliyor.

Cansaran: Arkadaş canlısı, sevgi dolu anlamlarına geliyor.

Cihan: Dünya, kainat, evren.

Cihangir: Dünyayı zapt eden, dünyaya egemen olan kimse.

Ç Harfi ile Başlayan Değişik Erkek Bebek İsimleri

Çağ: Zaman, mevsim, dönem, yüzyıl, asır.

Çağan: Bayram ve şenlik anlamına gelen Çağan ismi, aynı zamanda doğan kuşu için de kullanılır.

Çağatay: Yavru at, tay anlamına gelen Çağatay, aynı zamanda Cengiz Han’ın oğlunun ismidir.

Çağıl: Bir akarsuyun yükseklerden köpürerek düştüğü yer, su sesi. Aynı zamanda çakıl anlamında da kullanılmaktadır.

nadir duyulan erkek bebek isimleri
Duyulmamış Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

D Harfi ile Başlayan Farklı Erkek İsimleri

Değer: Bir şeyin önemini gösteren ölçüt, yüksek nitelik.

Deha: Zekâca çok üstün olan kişi, dahi.

Derin: Yüzeyi tabanından uzak olan, yoğun veya çok ilerlemiş anlamlarını taşıyor.

Destan: Hikâye, efsane.

Doğu: Güneşin doğduğu yön.

Duygun: İçli, duyarlı, duygulanabilen.

Dünya: Üzerinde yaşadığımız yeryüzü.

E – F Harfi ile Başlayan Modern Erkek Bebek İsimleri

Edis: Ulu, yüce, değerli, yüksek.

Ediz: Değerli, ulu kimse.

Ekin: Tahılların tarlada harman oluncaya kadarki ismi.

Enis: Arkadaş, dost.

Ender: Nadir bulunan, çok az.

Eralp: Yiğit erkek.

Erkin: Özgür, istediği gibi davranan kişi.

Ertuğ: Cesur, yiğit savaşçı.

Eymen: Çok talihli, hayırlı, daha uğurlu olan.

Feza: Uzay

Feda: Gözden çıkartma.

modern erkek bebek isimleri
Az Duyulan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

G Harfi ile Başlayan Farklı Erkek Bebek İsimleri

Gediz: Gölcük, su birikintisi. Ege’de bir akarsunun ismi.

Gerçek: Hakikat, doğru.

Giray: Kırım hanlarına ve han ailesinden olan prenslere verilen unvan.

Gökalp: Türkçe kökenli olan Gökalp ismi mavi gözlü yiğit demektir.

Göksel: Gökyüzüyle ilgili olan.

Göktürk: Orta Asya’da Bumin Kağan tarafından kurulmuş Türk devleti.

Görkem: İhtişamlı, gösterişli, heybetli.

Gurur: Benlik, kendini beğenme, övünme ve büyüklenme anlamlarında kullanılmaktadır.

Güven: Kuşku ve korku duygusundan uzak.

H Harfi ile Başlayan Etkileyici Erkek Bebek İsimleri

Han: Eski Türklerde kağana bağlı ikinci derece devlet başkanı.

Hazar: Güven, barış.

Hazer: Büyük su, deniz.

etkileyici erkek bebek isimleri
Bilinmeyen Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

I – İ Harfi ile Başlayan Duyulmamış Bebek İsimleri

İlgi: Yakınlık kurma, ilişki.

İnanç: Bir düşünceye bağlılık, doğru, emin, iman.

İlter: Vatanını seven, koruyan.

K Harfi ile Başlayan Alışılmamış Erkek Bebek İsimleri

Karan: TDK’ya göre yapışkan, kokulu yaprağı olan, dikensiz bir bitki. Aynı zamanda sözünün eri, yiğit ve kahraman anlamlarında da kullanılıyor.

Kaya: Büyük, sert taş kütlesi.

Kayra: Saygın birinden gelen iyilik.

Korhan: Canlı, ateşli, güçlü hükümdar.

Kutay: Kutlu, uğurlu anlamına gelen Kutay ismi, aynı zamanda Borneo adasının doğusundaki bir sultanlığın ismidir.

Kuzey: Sağını doğuya, solunu batıya veren kişinin tam karşısına düşen yön, güneyin karşıtı.

değişik erkek bebek isimleri
Enteresan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

M – N Harfleri ile Başlayan Kulağa Hoş Gelen Erkek Bebek İsimleri

Mavera: Bir şeyin arkasında, gerisinde veya ötesinde bulunan.

Mavi: Erkeklerle özdeşleşmiş renk, özgürlüğün simgesi.

Merdan: Erkek, Yiğit, Mert (Farsça)

Meriç: Kuş iskeleti veya karışık anlamlarında kullanılıyor.

Merih: Güneş sistemini oluşturan 9 gezegenden biri.

Mirza: Hükümdar gibi soylu kişilerden gelen kimsedir.

Mutlu: Mutluluğa ermiş, mesut olan.

Noyan: Başkomutan ve bey anlamlarında kullanılmaktadır.

O – Ö Harfleri ile Başlayan Değişik Erkek Bebek İsimleri

Oben: Erkek deve.

Okay: Baht, şans, talih.

Ogün: Anımsanan, belli bir günde doğan kimse.

Omay: Seçkin, seçilmiş.

Oytun: Kutsal, mübarek.

Özalp: Özünde yiğit olan kimse.

Özer: Doğru, yiğit kimse.

Övün: Övünmeye yol açan, övünülecek herhangi bir şey.

en güzel erkek bebek isimleri
Az Kullanılan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

P – R Harfleri ile Başlayan Nadir Duyulan Erkek Bebek İsimleri

Pamir: Tacikistan, Çin ve Sincan – Uygur Özerk Bölgesi arasında kalan sıra dağların ismi.

Pars: Yırtıcı bir hayvan.

Peker: Gözü pek, cesur, güçlü kimse.

Poyraz: Kuzeydoğudan esen soğuk rüzgar.

Reyan: Her şeyin ilk zamanı, evveli, taze zamanı.

Rüzgar: Yel, esinti.

S – Ş Harfleri ile Başlayan Değişik Erkek Bebek İsimleri

Safa: Temiz, berrak, saf, kedersiz.

Safir: Mavi renkli, değerli taş.

Sarp: Dik, çıkılması ve gidilmesi zor.

Sarper: Sarp ve er kelimelerinin bileşimi, zor erkek.

Saltuk: Bağımsız, kendi başına var olan.

Saygın: Saygı gören, gösterilen kişi.

Serter: Acımasız, katı olan.

Sertuğ: Baş tacı edilen kimse.

Seza: Yaraşır, bir şeye değer, uygun.

Sufi: Tasavvuf inançlarını benimseyerek kendini Allah’a adamış olan.

Somay: Eksiksiz güzel, ay gibi kusursuz.

Şarık: Parlayan, parlak.

T Harfi ile Başlayan Etkileyici Erkek Bebek İsimleri

Tamay: Dolunay, ayın bütün hali.

Taha: Kuran’da geçen bir isim olan Taha, kelime anlamıyla tavandaki küçük pencere olarak açıklanıyor.

Talha: Zamk ağacı.

Tarkan: İslamdan önce Türklerin kullandığı vezir, bey gibi unvan, saygın kişi.

Toprak: Yer kabuğunun canlılara yaşama ortamı sunan yüzey kısmı.

Tuğra: Osmanlı imparatorlarının imza yerine kullandığı mühür.

Tunç: Bakır, çinko ve kalay karışımından oluşan, pirinç benzeri koyu kızıl alaşım.

U – Ü Harfleri ile Başlayan Modern Erkek Bebek İsimleri

Ulu: Yüce, erdemleri bakımından çok yüksek.

Uluç: Selçuklular döneminde Türk beylerine verilen unvan.

Umur: Deneyim, görgü, bilgi.

Uras: Talih,şans.

Uzay: Bütün gezegenlerin içinde bulunduğu sonsuz boşluk.

Üstün: Galip gelen, yenen.

V Harfi ile Başlayan Alışılmamış Erkek Bebek İsimleri

Vaha: Çöl ortasında yeşil, sulak yer.

Vefa: Sözünde durma, dostluğu sürdürme, sevgi bağlılığı.

Volga: Avrupa’nın en uzun nehri.

Y Harfi ile Başlayan Kulağa Hoş Gelen Erkek Bebek İsimleri

Yankı: Ses yansıması.

Yakut: Kırmızı, değerli taş.

Yekta: Tek, yalnız, eşsiz, benzersiz.

Yüce: Büyük, yüksek, ulu.

Z Harfi ile Başlayan Az Duyulan Erkek Bebek İsimleri

Zade: Oğul, evlat.

Zeren: Uyanık, zeki, akıllı.

Zorlu: Tuttuğunu koparan, güçlü.


Alışılmamış, kulağa hoş gelen, nadir duyulan, değişik, modern ve etkileyici erkek bebek isimleri yazımız umarım bebeğinize koyacağınız isim için yardımcı olmuştur. Sağlıklı ve mutlu bir hayata sahip olmasını en içten duygularla dileriz. 🙂

Diğer yazılarımız da ilginizi çekebilir:

Sen ne düşünüyorsun?

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1 Yorum

Loading…

0
Seks Pozisyonları

Seks Pozisyonları Hakkında Bilgine Güveniyor musun?

ağır sözler

Ağır Sözler – Duyulmamış Çok Ağır Sözler, Delikanlı Sözler, Racon Sözleri, Ağır Abi Sözleri (Canlı Liste) (18 Giriş)