Çarşamba, Haziran 12, 2024
Ana SayfaRüya TabirleriRüyada Siyah Yılan Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Siyah Yılan Öldürmek, Sokması,...

Son Yazılar

Rüyada Siyah Yılan Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Siyah Yılan Öldürmek, Sokması, Isırması, Saldırması Ne Demek?

Kara yılan ya da rüyada siyah yılan görmek nasıl yorumlanır? Rüyada siyah yılan öldürmek, sokması, ısırması, saldırması ne anlama gelir?

Gerçek hayatta görseniz sanırım günlerce uyuyamazsınız. Peki rüyada siyah yılan görmek ne anlama gelir, neye delalettir, rüyada siyah yılan görmek hayırlı bir haber mi demektir? İşte bu yazımda sizlerle rüyada siyah yılan öldürmek, rüyada siyah yılan sokması, rüyada siyah yılan ısırması ne anlamlara gelir, hepsini açıklayacağım.

Rüyada Siyah Yılan Görmek Anlamı

Rüyada siyah yılan görmek kendini saklamış, kurnaz ve arkadan vuracak düşmana yorumlanmaktadır. Rüyada siyah yılanlar görmek ise düşman sayısının çokluğunu ifade etmektedir. Siyah yılan kadın, çocuk, esenlik, saltanat ve beylik anlamına da gelmektedir. Bazen de siyah yılan kişinin geçimine işarettir.

Rüyada Siyah Yılan Öldürmek

rüyada siyah yılan öldürmek

Rüyada siyah yılan öldürmek düşmanı yenip, düşmanına üstün gelmeye tabir edilir. Rüyada siyah yılan öldürdüğünü görmek rakiplerine karşı üstünlük sağlamaya ve karşısına çıkacak zorlukların üstesinden gelmesine işaret eder.

Yılan öldürmek yüksek mertebelere gelmek demektir. Başka bir rivayete göre de siyah yılanlar öldürmek saygın bir şahsiyet olmaya işaret eder.

Siyah yılan öldürmek elinize geçecek imkan, fırsat, para, pula yorumlanır.

Rüyada yastık veya yatağı üzerinde yılan öldürmek kişinin kederine, Yılanla boğuşmak düşmanından zarar görmeye, yılana sahip olup ondan korkmadığını görmek yüksek derecelere işarettir.

Rüyada Siyah Yılan Sokması

Rüyada siyah yılan sokması rüyayı gören kişinin yasak olan bir şeyi yapmasına ve düşmanlarından kötülük göreceğine işaret eder. Bu yüzden yaptığı işlere dikkat etmesi gerekir. Rüyada siyah yılanın sokmaması ise düşmanından zarar dokunmayacağına yorumlanır. Yine kendini bir siyah yılanın soktuğunu gören, düşmanından zarar görür.

Rüyada Evde Siyah Yılan Görmek

rüyada siyah yılan öldürmek

Yılanın eti, derisi, kafası, kuyruğu ve kemiği düşmanın malına işarettir. Rüyada yılan görmek, hilekar bir düşmanla tabir olunur.

Evde görülen yılan evdeki düşmana, hariçte görülen yılan dışarıdaki düşmana işarettir.

Bir ev yılanı gören, düşman şerrinden uzak kalır. Yılanı kendi evine soktuğunu gören kimse, o yılan kendisine hile edecek bir düşmanıdır.

Zarar ve ziyan vermeksizin birtakım yılanların evine girip çıktıklarını görse, bu rüya akrabalarından olan düşmana işarettir.

Siyah yılanları yine ayni şekilde kendi evinden başka yerde görse, düşmanının yabancılardan olmasına işarettir.

Rüyada Siyah Yılandan Kaçmak

Bir yılan görüp korkmadığı halde ondan kaçtığını gören, kederlenir. Bir siyah yılanı görüp fakat ona görünmeksizin kaçsa, düşmanından emin olur ve ona zafer bulur.

Siyah Yılan Beslemek

Rüyada yılan beslemek Bir yılan beslediğini ve ondan korkmadığını gören, büyük bir mevkie ulaşır.

Siyah Yılan Tutmak

Yılan tutmak korktuğu şeyden kurtulmaya, hayır ve huzura delalet eder. Yılanı tuttuğunu gören kimseye emniyet içerisinde bir düşman tarafından mal gelir.

Rüyada Siyah Yılan Kesmek

Rüyada yılanın başını kesmek yahut yılanı iki parça etmek, düşman düşmanlığını yarıda keser. Siyah yılanı kestiğini görmek düşmanlık eden kimse düşmanlık ve hilesini yapmaktan men olur.

Bir yılanı kesip parçaladığını gören, düşmanından öcünü almış olur. İki parça edilmiş yılanın parçalarım eline aldığını gören kimse, düşmanı bulunan bir kimseden istifade eder.

Siyah Yılan Ezmek

Düşmanına karşı galip gelmeye ve korkularını yenmeye işaret eder. Yine rüyada siyah yılanla boğuşup ezmek; bir düşmanınızı yeneceğinize tabir edilir. Yılan gördüğünüzde korkmanız gerekmiyor. Bu rüya karı kocanın kavga etmesine işaret eder.

Siyah Yılan Isırması

Rüyada kendisini siyah bir yılanın ısırdığını gören kimseye düşmanı tarafından bir eza ve meşakkate erişir.

Siyah Yılan Atmak

Yılanın kendisine güzel bir söz söylediğini gören, düşman ile barışır. Bir rivayete göre hayır ve menfaate erer. Başka bir rivayete göre sonunda sevinilecek bir mal alır.

Rüyada Büyük Siyah Yılan Görmek

İri ve büyük siyah yılan, korkuya işarettir. Bazen de, büyük ve iri yılan, aile, kadın ve evlattan düşmanlığa işarettir.

Bazen de, bu rüya, yaramaz, korkunç ve şerli komşuya işarettir. Derler ki büyük yılan büyük düşmana yorulur.

Rüyada büyük bir yılan görmek, düşmana işarettir. Rüyasında ağzına bir yılan girdiğini gören, büyük bir ilim sahibi olur.

Rüyada Uzun Siyah Yılan Görmek

Uzun bir yılana sahip olduğunu gören kimse büyük bir saltanata nail olur.

Rüyada uzun yılan, bir düşman yahut bir devlet ya da, bir hazine veya bir kadın yahut da bir çocuktur.

Bir kimsenin rüyada gördüğü ve ondan korkmadığı yılan, o kimsenin kuvvet ve devletidir. Uzun yılan, mal sahibi düşmandır.

Rüyada Bir Çok Siyah Yılan Görmek

Ayaklı yılan görmek, düşmanın kuvvetine işarettir. Etrafında toplanmış bir çok yılanlar görmek, akrabasının kendisine düşman olduklarına yorumlanır.

Rüyada Çift Başlı Siyah Yılan Görmek

Rüyasında tırnaklı, pençeleri ve boynuzları olan çift başlı siyah yılan görmek, gayet şerli büyük bir düşmana işarettir. Bir yılandan korktuğunu gören, düşman şerrinden emin olur.

Rüyada Küçük Siyah Yılan Görmek

Küçük siyah yılan zayıf düşmanla tabir olunur. Bir küçük yılanla uğraştığını gören, düşmanı ile kavga eder. Küçük yılan, küçük çocuktur.

Siyah Yılanlarla Gezmek

Rüyada arkadan yürüyen yılan hileli düşmandır. Siyah yılanların gözü önünde yürüdüklerini ve etrafında dolaştıklarını gören kimseye, beraberinde bulunan ve ona bir zarar ve ziyan veremeyecek düşmana işarettir.

Rüyada Siyah Yılanın Uçması

Rüyasında bir yılanın uçarak yüksek bir yere çektiğini gören, sevinir; bir yere gökten bir yılan düştüğünü görmek, o yerin idarecisinin ölümüne işarettir.

Başının üzerinde yılan gören, hükumet makamlarınca itibarlı sayılır. Yılanın uçtuğunu görse, düşmanla başka bir yere gider.

Rüyada Siyah Yılan Yakmak

Siyah yılan, hile ve yaramazlığı cihetiyle düşmanının en şiddetlisidir. Rüyada yılanı yaktığını görse, düşmanım katleder ve düşmanlarına galip gelir.

Rüyada Yılan Avlamak

Rüyada, sokaklarda yılanların gezdiğini görmek o yerde harbin meydana gelmesine işarettir. Yılan avladığını gören kimse düşmanına hile yapmakla onlardan bir şey elde eder.

Rüyada Siyah Yılanla Kavga Etmek

Rüyada yılanla kavga ettiğini görse, kuvvetli düşmanı ile harb eder ve düşmanından korkar ve birbirlerinden ayrılır.

Eğer yılan onu soksa, bir musibete düşer ve halas olmadan ümit kesilir. Rüyada siyah yılanı ezmek düşmana galip gelmeye yorumlanır.

Siyah Yılan Yemek

Rüyada siyah yılanın etini çiğ olarak yediğini görse, düşmanına ve düşmanının malına zafer bulur ve bu sebeple sevince erişir.

Yılanın etini pişirerek yediğini görse, düşmanına galip ve cihat yüzünden helal mala nail olur.

Yılan eti yediğini gören kimseye, sevinç, menfaat ve izzet isabet eder. Siyah yılan eti yemek; bir işten fayda elde etmeye de yorulur

Rüyada Zehirli Siyah Yılan Görmek

Yılanın, kendisini zehirleyerek vücudunun şiştiğini gören kimsenin bir düşmanı ile düşmanlığı olur ve kendisine istenmeyen bir şey isabet eder.

Yılanın zehri kendisine tesir edip et ve kemiklerini birbirinden ayırdığını görse, o kimse düşmanı ile harbeder ve mağlup olur. Ailesi ve çoluk çocuğu muhtelif şehirlere dağılır. Yılanın sivri dişleri düşmanın kuvvetidir.

Rüyada Ölmüş Siyah Yılan Görmek

Ölmüş bir siyah yılan görse, kendi cabası olmadan Allahu Teala düşmanını helak eder.

Siyah Yılanın Yüksek Yere Çıkması

Yılanı yüksek bir yere çıkıyor görse, rahat, ferahlık ve sevince erişir. Yılanın yüksek bir yerden indiğini görse, o yerde bir lider ölür.

Siyah Yılan Çiğnemek

Rüyada yılanları çiğneyerek onların aralarında gezinmek, dereler dolusu, sellerin akacağı büyük bir yağmura işarettir. Bazen de yılan küffara ve bidat sahiplerine işarettir. Yılan, sel ve devlete işarettir.

Rüyada Siyah engerek ve boğa yılanı görmek

Yılanlar hastalık ve kederi anlattığı gibi, düş kırıklıklarının da işaretçisidirler. Engerek yılanı bir bela anlamını taşır. Boğa yılanı ise, karışık ve kötü günlerin yaklaşması olarak değerlendirilir.

Rüyada yılan görmek; iş hayatınızda karışık ve zor işlerle uğraşacağınıza, yılanın sürünerek size doğru geldiğini görmek; düşmanlarınızın birleşerek size karşı bir tehlike oluşturmaya çalıştırdıklarına, yılan ile konuşmak; düşman ile barışmaya işarettir.


Rüyada siyah yılan görmek ne anlama gelir sorunuza umarım net yanıtlar verebilmişimdir. Siz de konuyla ilgili soru ve görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.

Takiye.com’u twitter ve google haberler üzerinden abone olarak takip edebilirsiniz.

Rüya Tabirleri ile ilgili diğer yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Latest Posts

-REKLAM-

Bunları Kaçırmayın!