Salı, Şubat 27, 2024
Ana SayfaFaydalı BilgilerAYETEL KÜRSİ DUASI Oku ve Dinle! Ayetel Kürsi Duası Arapça Türkçe Anlamı...

Son Yazılar

AYETEL KÜRSİ DUASI Oku ve Dinle! Ayetel Kürsi Duası Arapça Türkçe Anlamı Nedir?

Ayetel Kürsi duası Arapça Türkçesi anlamı nedir, kaç ayet, okunuşu, izle, dinle ve oku, faziletleri, faydaları ve dahası işte takiye.com'da.

Ayetel Kürsi, ayetlerin en yücesi olarak nitelendirilmektedir. Kur’an-ı Kerim Bakara Suresi’nin 255. ayetidir. Faziletleri en büyük ayetlerden de biridir. Peki Ayetel Kürsi Duası’nın Arapça Türkçe anlamı nedir, türkçesi nedir, kaç ayet, okunuşu, izle, dinle ve oku, Ayetel Kürsi felak nas, diyanet notları, faziletleri, faydaları ve dahası işte takiye.com’da.

Ayetel Kürsi ile İlgili Tüm Bilgiler

ayetel kürsi türkçesi

Bu zamana kadar bilinen Hadis kaynaklarında Ayetel Kürsi duası okunması durumunda faydalarının çok fazla olduğu söylenir. Günümüzde her namazın arkasından okunan Ayetel Kürsi duasının, insanları hastalıklardan, felaketlerden, kötü durumlardan, nazardan koruduğuna inanılır. Ayetel Kürsi okunuşu Arapça ve Türkçe anlamı müslüman insanlar tarafından sıklıkla araştırılmaktadır. Ayetel Kürsi ezberle, dinle ve oku başlığı altından merak ettiğiniz tüm bilgilere ulaşabileceksiniz. Ayetel Kürsi duası okunuşu dinle, Arapça Türkçe oku ve Diyanet meali ayrıntılarda yer alıyor. İşte Bakara Suresi’nin 255. ayeti olan ayetlerin efendisi okunuşu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar!

İslam inancına sahip her birey için büyük önem taşıyan ayet için Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) Ayetel Kürsi’yi ayetlerin efendisi olarak nitelendirmiştir. Ayetel Kürsi Kur’an-ı Kerim’de bulunan en faziletli ayetlerden bir tanesidir. Bakara Suresi’nin 255. ayeti kerimesidir. Ayetel Kürsi okumak anlamak çok önemlidir. Faziletleri saymakla bitmeyen duanın, okuyan insanı kazadan, beladan, hastalıktan ve en önemlisi nazardan koruduğuna inanılır. Ayetel Kürsi tefsiri okumak önemli midir, tecvitli dinlemek ezberlemeyi kolaylaştırır mı, anlamı faydaları nelerdir, ezberlemek için en kolay yöntemler için doğru yerdesiniz. Ayetel Kürsi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı aşağıda yer alıyor. Ayetel Kürsi dinle, oku ve ezberle! İşte Ayetel Kürsi duası okunuşu Diyanet meali!

Arapça Okunuşu

Ayetel Kürsi - Okunuşu Anlamı Türkçe Arapça
Ayetel Kürsi – Okunuşu Anlamı Türkçe Arapça

Bismillahirrahmânirrahîm.

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm,

lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih,

ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,

velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard,

velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Ayetel Kürsi Türkçesi

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

255- Allah’dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,

bütün varlıkları ayakta tutandır. O’nu ne gaflet basar, ne de uyku.

Göklerdeki ve yerdeki herşey O’nundur. O’nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.

Onlar ise, O’nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.

O’nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,

ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

Ayetel Kürsi Duası Dinle

Ayetel Kürsi, Kur’an- Kerim’in en faziletli ayetlerinden birisidir. Bu nedenle birçok kişi bu ayeti ezbere bilmek ister. Ezberlemenin yanı sıra tecvitli olarak en doğru şekilde okuyabilmek isteyen kişiler ise Ayetel Kürsi dinle başlığı ile araştırmalar yapar. Ayetel Kürsi duasını aşağıdan tecvitli hali ile dinleyebilirsiniz.

Ayetel Kürsi Faziletleri

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.S) şöyle buyurdu;

İlim sana olsun ey Eba Münzir, Canım Kabza-i Kudretinde olan Allah’a yemin ederim ki, muhakkak Ayet-el Kûrsi’nin bir dili ve ikide dudağı vardır ki, Arş’ın direğinin yanında Melik-i (Müteâl olan Allah-u Teâlâ Hazretlerini) takdis eder (O’na Tazimde bulunur.)

Her kim, her farz namazın arkasından Ayet-el Kûrsi’yi okursa, Cennete girmekten onu ancak ölüm men eder. Her kim onu yatacağı zaman okursa, Allah-u Teâlâ ona kendi evi, komşusunun evi ve etraftaki evler hakkında güvence verir.

Bakara Sûresinde bir Ayet vardır ki Kur’ân ayetlerinin efendisidir. Şeytan olan herhangi bir evde okunursa (şeytan) o evden çıkar. (O Ayet) Ayet-el Kûrsi’dir.

Her kim farz namazın arkasında Ayet-el Kûrsi’yi okursa, diğer namaza kadar Allah zimmetinde olur.

Her kim Ayet-el Kûrsi’yi ve Bakara Sûresinin sonunu sıkıntılı(kederli) anında okursa ALLAH ona yardım eder.

Sen Ayet-el Kûrsi’den neredesin? O herhangi bir yemek veya katık üzerine okunursa mutlaka Allah o yemek ve katığın bereketini çoğaltır.

Bu ayetin içinde İsm-i Âzam (Allah’ın en yüce ismi) bulunmaktadır.

Ayet-el Kürsi, Kuran’ın dörtte biri (1/4)dir.

Her şeyin bir zirvesi vardır. Kuran’ın en yüksek noktası da Bakara Suresidir. Onun içinde bir ayet vardır ki, o da Ayet-el Kürsi’dir. Şeytan, Bakara Suresinin okunduğunu duyduğu evden çıkar gider.

Her kim farz namazının peşinden Ayet-el Kürsi’yi okursa, onun cennete girmesine ölümden başka bir engeli yoktur; Ölünce cennete girer.

Her kim farz namazın peşinden Ayet-el Kürsi’yi okursa, o kimsenin ruhunu bizzat azamet ve ikram sahibi Allah alır. Onu (bu sureyi her namazın arkasından) okumaya ancak sıddık veya abid devam eder.

Bir mümin beş vakit namazın arkasından Ayet-el Kürsi’yi okursa, Allah-u Teala harp meydanında şehit olan Nebilerin canını aldığı gibi, bu müminin canını da kendi kudret eliyle alacaktır.

Kur’an’ın zirvesi Bakara Suresidir. Ondaki her ayetle birlikte seksen melek inmiştir. Ayet-el Kürsi Arş’ın altından çıkarılmış ve Bakara suresine eklenmiştir.

Âyetü’l-kürsî’nin fazileti hakkındaki bazı hadislerde Hz. Peygamber Kur’an’da en büyük âyetin Âyetü’l-kürsî olduğunu (Müslim, “Müsâfirîn”, 258; Ebû Dâvûd, “Ṣalât”, 352, “Ḥurûf”, 1), yatağına girerken onu okuyan kimseyi Allah’ın koruyacağını ve şeytanın ona yaklaşamayacağını (Buhârî, “Vekâlet”, 10), bu âyetin içinde Allah’ın en yüce isminin bulunduğunu (Müsned, VI, 461) ve Kur’an âyetlerinin efendisi olduğunu (Tirmizî, “Feżâʾilü’l-Ḳurʾân”, 2) haber vermiştir. Rivayet tefsirlerinde yer alan bazı hadislerde de Âyetü’l-kürsî’yi okuyana Allah’ın hemen bir melek göndereceği, ertesi güne kadar bu meleğin onun iyiliklerini yazacağı ve kötülüklerini sileceği, farz namazların arkasından onu okuyanın da öldüğü zaman cennete gireceği ifade edilmiştir. Bu hadislerde işaret edilen fazileti sebebiyledir ki Âyetü’l-kürsî namazların sonunda genellikle okunan bir âyettir. Aynı inançla namaz dışında da sık sık okunan âyetler arasında yer alır.

Âyetü’l-kürsî hakkında daha çok “Tefsîru âyeti’l-kürsî” adıyla yazılmış müstakil tefsir risâleleri de vardır (meselâ bk. Süleymaniye Ktp., Lâleli, nr. 1864/2; Serez, nr. 4015/1; Şehid Ali Paşa, nr. 314/2; Râşid Efendi, nr. 50; Pertev Paşa, nr. 621/2; Fâtih, nr. 167, 5340/20; Esad Efendi, nr. 3415/4, 3665/10).

İnsanların efendisi Adem’dir, Arapların efendisi Muhammed’dir. İranlıların efendisi Selman’dır. Habeşlilerin efendisi Bilal’dir. Dağların efendisi Tur-i Sina’dır. Ağaçların efendisi sidr ağacıdır. Ayların efendisi Muharrem’dir. Günlerin efendisi Cuma’dır. Sözlerin efendisi Kur’an’dır. Kur’an’nın efendisi Bakara suresidir. Bakara Suresinin efendisi Ayet-el Kürsi’dir. Dikkat edin onda beş kelime vardır ki her kelimede elli bereket vardır.

Her kim Ayet-el-Kürsi’yi yatağına yatarken okursa, Allah o kimseyi, komşusunu, komşusunun komşusunu ve etrafındaki evleri (her türlü afetlerden) muhafaza altına alır.

Yatağına geldiğin vakit Ayet-el Kürsi’yi oku. Muhakkak ki Allah-u Teala Sana iki melek vekil kılar. Sabaha kadar seni şeytanların şerrinden muhafaza eder.

Bakara suresinde bir ayet vardır ki, Kuran ayetlerinin efendisidir. Şeytan olan herhangi bir evde (bu ayet) okunursa, (şeytan) o evden çıkar. (O ayet) Ayet -el Kürsi’dir.

Allahu la ilahe illa hüvel hayyul kayyum ne demek?

Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur.

Rüyada Ayetel Kürsi Okumak

Rüyada Ayetel Kürsi görmek, hayırlara vesile olacak gelişmelerin yaşanacağına işarettir. Mutlulukların en büyüğü bu rüyayı gören kişinin olur. Hastalıklardan kurtulur, belalardan ve musibetlerden arınır. Hayatın güzelliklerinin farkına varır, huzurlu ve mutlu yaşar. Rüyayı gören kişi; kendisinde bulunan kötü özelliklerden ve alışkanlıklardan kurtulur. Hak yolunda, hayır ve sevap işleyeceğine işarettir.

Ayetel Kürsi Kaç Kez Okunmalı

Ayet’el-Kürsî, durak yerlerinin sayısınca 17, kelimeleri sayısınca 50, harfleri sayısınca 170, resuller ve ashabı kiram sayısınca 313 defa okuyan kişinin her isteği yerine gelir; cesareti artar. Halk arasında sevgi, saygısı ve itibarı çoğalır. İstediği makama ulaşır. Hiç kimse ona zarar veremez.

Ayetel Kürsi Nedir

Adını, âyetin içinde geçen ve “taht, hükümranlık, ilim, kudret” gibi mânalara gelen kürsî* kelimesinden almıştır. Nazillili Muhammed Hakkı, Âyetü’l-kürsî’nin fazileti hakkında doksan beş hadis ve ayrıca bu âyet için doksan üç isim tesbit ettiğini kaydettikten sonra kendisinin önem verdiği bazı delillere dayanarak âyetin kırk kadar adını zikretmektedir (bk. Hazînetü’l-esrâr, s. 125-138). Genellikle bu isimler ya Âyetü’l-kürsî’nin fazileti (a’zamü’l-âyât, seyyidetü âyi’l-Kurân, efdalü âyi’l-Kur’ân, eşrefü âyi’l-Kur’ân) veya konusu (âyetü sıfâtillâh, âyetü’t-tevhîd) yahut da okunduğu takdirde sağlayacağı faydalar (el-âyetü’l-hâfıza, el-âyetü’d-dâfia) göz önünde bulundurularak düşünülmüş ve düzenlenmiştir.

Tamamı on cümleden ibaret olan Âyetü’l-kürsî’de Allah Teâlâ’nın birliği, O’nun hay (daima diri) ve kayyûm (zâtı ile kāim) olduğu, uyuklama ve dalgınlık gibi beşerî sıfatlardan münezzeh olup kâinatı kendi tasarrufunda bulundurduğu, O’nun izni olmadan kimsenin şefaat edemeyeceği, bilgisinin ezel ve ebedi kuşattığı, kudretinin arz ve semaları kapladığı ve zâtının çok yüce olduğu bildirilerek tevhid inancının esasları açık bir şekilde ifade edilmiştir.

Ayetel Kürsi’de Kaç Ayet Var?

Ayetel Kürsi, Kur’an-ı Kerim’de yer alan Bakara Suresinin 255. ayetidir. Yani sadece bir ayettir.

Ayetel Kürsi ile Namaz Kılınır mı

Ayetel Kürsi ile ilgili en çok merak edilen konulardan bir tanesi olarak dikkat çekmektedir. Namazda okunan zammı sureler yerine Ayetel Kürsi’de okunmaktadır. Fatiha Suresinin ardından namaz kılarken Ayetel Kürsi’de okunabilir.

Ezberlemek ve Anlamak İsteyenler İçin Diğer Sureler Şöyle;

  • Yasin Suresi
  • İnşirah Suresi
  • İhlas Suresi
  • Fatiha Suresi
  • Felak ve Nas Suresi
  • Fetih Suresi
  • Bakara Suresi
  • Vakıa Suresi
  • Mülk Suresi

Ayetel Kürsi Türkçesi ile ilgili sorunuza umarım detaylı yanıt verebilmişimdir, eğer merak ettiğiniz şeyler olursa ya da yazımızı beğendiyseniz lütfen aşağıda yorumlarınızla belirtmeyi unutmayınız. 🙂


Takiye.com’u twitter ve google haberler üzerinden abone olarak takip edebilirsiniz.

Faydalı Bilgiler kategorimizdeki diğer yazılarımız da ilginizi çekebilir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Latest Posts

-REKLAM-

Bunları Kaçırmayın!