Pazar, Haziran 9, 2024
Ana SayfaIqCennet Çiçeklerinin İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

Son Yazılar

Cennet Çiçeklerinin İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

Cennet çiçekleri isimleri, inananlar tarafından hep merak edilmektedir, peki cennet çiçeklerinin isimleri ve anlamları nedir, işte yazımızda.

Cennet çiçekleri isimleri arıyorsanız doğru yere geldiğinize emin olabilirsiniz. Çiçek, mutluluğun ve neşenin bir işaretidir. Çiçeklerin bazıları kokulu, bazıları ise kokusuzdur. Bir çiçek gördüğünde insan her zaman taze hisseder. Pek çok insan cennetteki çiçeklerin isimlerini bilmekle ilgileniyor. İşte bu yazımızda sizlerle cennet çiçeklerinin isimleri ve anlamları hakkında tüm bilgileri paylaşacağız.

Cennet Çiçekleri İsimleri Nelerdir?

İnananlar, bu dünyadan ayrılıp öteki dünyaya göç ettiğinde elbette Cennet’e kabul edilmek isterler. Herkes Cennet’in nasıl bir yer olduğunu kutsal kitabımız Kuran’da tasvir edildiği gibi hayal ederler. Elbette Kuran-ı Kerim içinde geçen cennet çiçeklerinin isimleri de haliyle merak ediliyor, işte bu yazımızda, cennet çiçekleri isimleri ve anlamları üzerine kapsamlı bir yazı hazırladık.

Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’deki cennet anlatımı, İslam dininin bahçe düşüncesinin alt yapısını oluşturmaktadır. Ayetlerde bulunan bazı detaylar cenneti tasfir etmektedir. Bunlar arasında akarsular, çiçek açmış ağaçlar, her türlü meyveler gibi, cennetin güzelliklerini ifade eden detaylar bulunmaktadır. Bu sebeple de bir mutluluk ve rahatlık mekanı olarak akıllarda şekilleniyor.

Kuran’da Cennet Tasviri Nasıl Yapılıyor?

Cennet çiçeklerinin isimleri hakkındaki detaya girmeden önce, cennet nasıl tasvir ediliyor bir bakalım. Kuran’da cennet ağaçlarla gölgelendirilmiş, fıskiyeli havuzların serinlettiği bir yaşam mekanı olarak tasvir edilirken; Müslümanlar da cennete olan özlemlerinden dolayı yaşadıkları mekanları cennete benzetmeye çalışmışlardır. Bu amaçla bahçe mekanlarında meyveli ağaçlar, renkli ve kokulu çiçekler, durgun ve akan sular kullanarak tasarımlar yapmışlardır. İslam bahçeleri genellikle sıcak ve kurak iklim bölgelerinde görülmelerine karşın, su ve gölge bu bahçelerin ana temasını oluşturmaktadır. Birbirini kesen formal su aksları ile geometrik şekillere sahip bahçeler tasarlanmıştır. Bundan dolayı da İslamiyeti kabul eden medeniyetlerde, Kuran’da tasvir edilen cennet bahçelerine benzetilmeye çalışılan pek çok önemli örnek bulunmaktadır.

Cennet kavramının anlamı

Cennet, tüm dinlerde ve inanışlarda, insanların öldükten veya kıyamet koptuktan sonra gidecekleri ve mutluluk içinde sonsuza kadar yaşayacakları bir yer olarak tanımlanmaktadır.
Kelime olarak ise “cenn” sözünden türemiştir. “Cenn”, “örtmek, gizlemek” anlamlarına gelmekte olup, burada aynı zamanda “bitki ve ağaçları ile toprağı örten bahçe” anlamında kullanılmaktadır. Peki cennet çiçeklerinin isimleri ve anlamları nelerdir?

Cennet mekan ve islam bahçelerine etkileri

İslam bahçelerinin şekillenmesinde cennete duyulan özlemin yansımaları görülmektedir. Ağaçlarla gölgelenmiş, fıskiyeli havuzların serinlettiği, akan ve durağan sularla kaplı, meyve ağaçlarıyla, renkli ve kokulu çiçeklerle bezenmiş olması cennet tasvirinin bahçeleştirilmeye veya bahçelerin cennete benzetilmeye çalışıldığını göstermektedir. Bunun yanı sıra İslam bahçelerinde mükemmel bir dinlenme ve düşünce mekanı olarak cennet anımsatılmaya çalışılmıştır. İşte bu yazımızda sizlerle cennet çiçeklerinin isimleri ve anlamları hakkında tüm bilgileri paylaşacağız.

Cennet Çiçeklerinin İsimler ve Anlamları

cennet çiçekleri isimleri

Hüma: Başına devlet kuşu konması anlamına gelmektedir.

Zümra: Arapça kökenli bir kelimedir. Güzel, cesur ve iyi ahlaklı anlamına gelmektedir. Bu isim gerçekte Zimra’dır. Ancak Türkçe’ye çevrildiğinde Zümra olarak çevrilmiştir.

Kayra: Büyük ve yüce bir makamdan gelen ihsan veya iyilik anlamını taşır.

Asude: Hüzün ve sıkıntılardan uzak, huzurlu yaşayan anlamına gelir.

Şermin: Farsça kökenli bir kelime olan ve Şermin hayalı, mahcup, utangaç demektir.

Süeda: Mesut, mutlu, bahtiyar anlamında kullanılır. Dini olarak bir anlamı yoktur. Şüheda isminden farklıdır.

Esila: Akşam üstü veya ikindi üzeri demektir. Kökeni Arapçadır. İsim olarak kullanılmaması gerekir.

Ebsar: Göz kelimesinin çoğul anlamıdır. Yani gözler anlamına gelir. Arapça kökenlidir. İsim olarak kullanılmaması gerekir.

Sude: Halk arasında cennete bir su damlası olarak bilinmektedir, ancak buna dair hiçbir kaynak yoktur. Farsça kökenlidir. Ezmek, sürmek veya ezilmek gibi anlamına gelir.

Munise: Dost canlısı kadın anlamına gelmektedir.

Asel: Kuran’da geçmektedir ve bal anlamına gelir. Kuran’da sadece bir yerde geçmektedir. Muhammed Suresi 17. ayette geçmektedir. Bal ırmakları olarak yazılmaktadır.

Belinay: Ay’ın ikiye bölünmesi hadisesini çağrıştıran anlamında kullanılan bölünen ay, bölünen ay demektir. Ayrıca bölün anlamında da kullanılmaktadır.

Betül: Erkeklere karşı şehveti olmayan namuslu, temiz kadın anlamını taşır. Meryem ananın lakabıdır.

Aleyna: Bu kelime Kuran’da geçmektedir. Ancak tek başına hiçbir anlamı yoktur. Bizim aleyhimize, bizim üzerimize demektir. Tam bir anlam kazanması için yanına ek bir kelime koymanız gerekir.

Azra: Kökeni Arapça olan Azra kelimesi “hiçbir elin değmediği dokunulmamış inci, bakire kız, hiç kimsenin ayak basmadığı kum” anlamına gelir.

Hanne: Meryem ananın annesinin ismi İslami kaynaklarda Hanne, İbranicede Hanna, Latince’de ise Anna’dır.

Lara: Süsleyen anlamına gelen bir sözcüktür.

Alya: Arapça kökenli bir kelime olup, Kuran’da geçmemektedir. Sema, dağ tepesi, yüksek yer veya şeref gibi anlamları vardır.

Tuana: Sosyal medya başta olmak üzere pek çok internet sitelerinde bu ismin Cennete düşen ilk yağmur damlası olduğu yazılmaktadır. Ancak buna dair İslami kaynaklarında herhangi bir bilgi yoktur.

Mehlika: Ay yüzlü güzel kadın demektir.

Demet: Kökeni Yunanca bir kelimedir. Matematikte de kullanılan çiçek bütünü veya bitki anlamlarına gelir. İslami olarak anlamı yoktur.

Kur’an-ı Kerim’de geçen cennet adlarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Dâru’l-hulûd — Ebedi Bahçeler (Furkan:15)
  • Cennetü’l-Me’vâ — Barınağın bahçesi (Necm:15)
  • Cennâtü’n-naîm — Sevinç Bahçesi (Maide:65, Yunus:9, Hac:56)
  • el-Makâmü’l-emîn — Güvenlik evi (Duha:51)
  • Firdevs — Cennetin en yüksek bahçeleri (Kehf:107, Mü’minun:11)
  • Dâru’l-mukâme — Ev/Yuva (Fatır:35)
  • Dâru’s selâm — Huzur evi/yuvası (Yunus:25)
  • Cennetü Adn — Ebedi mutluluğun bahçesi (Tevbe:72, Ra’d:23)

Kur’an-ı Kerim’de geçen ve cennetin bahçe ile ilişkilendirildiği ayetler:

Kur’an-ı Kerim’de Bakara Suresi 25. Ayeti: “(Ey Muhammed) iman edip salih amellerde bulunanları müjdele. Gerçekten onlar için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Kendilerine rızık olarak bu ürünlerden her yedirildiğinde: “Bu daha önce de rızıklandığımızdır” derler. Bu, onlara, (dünyadakine) benzer olarak sunulmuştur. Orada, onlar için tertemiz eşler vardır ve onlar orada süresiz kalacaklardır.” der.

Aynı şekilde Al-i İmran Suresi (15., 136., 198. Ayetleri), Nisa Suresi (57., 122. Ayetleri), Maide Suresi (85., 119. Ayetleri), Araf Suresi (43., 50. Ayetleri), Enfal Suresi 4. Ayeti, Tevbe Suresi (21., 72., 89., 100. Ayetleri), Yunus Suresi 9. Ayeti, Rad Suresi 35. Ayeti, İbrahim Suresi 23. Ayeti, Hicr Suresi 45. Ayeti, Nahl Suresi 31. Ayeti, Kehf Suresi 31. Ayeti, Taha Suresi (76., 121. Ayetleri), Hac Suresi 23. Ayeti, Furkan Suresi 10. Ayeti, Ankebut Suresi 58. Ayeti, Rum Suresi 15. Ayeti, Lokman Suresi 8. Ayeti, Yasin Suresi 57. Ayeti, Saffat Suresi 42. Ayeti, Zümer Suresi 20. Ayeti, Şura Suresi 22. Ayeti, Muhammed Suresi 15. Ayeti, Rahman Suresi (48., 64., 66., 68. Ayetleri), Vakıa Suresi (28., 29., 30., 31., 32., 33., 79. Ayetleri), Hadid Suresi 12. Ayeti, Mücadele Suresi 22. Ayeti, Saff Suresi 12. Ayeti, Tegabün Suresi 9. Ayeti, Talak Suresi 11. Ayeti, Buruc Suresi 11. Ayeti, Gaşiya Suresi 12. Ayeti, Beyyine Suresi 8. Ayetinde geçen cennet kelimesi de “altlarından ırmaklar akan, türlü meyve ağaçlarının ve sayısız nimetlerin olduğu, gölgeliklerin yer aldığı” bir cennetten söz etmektedir.

Erkek Çocuğu için Anlamlı İsimler

Erkek adları olarak Cennet çiçeklerinin isimleri olarak önereceğimiz çok fazla bir seçenek yoktur. Sadece şu isimleri sizlere önerebiliriz;

Erkek Bebekleriniz İçin İsim Önerileri ;

Çağan: Neşeli ve mutlu gün anlamına gelmektedir. Cennette çağan ırmaklar şeklinde deyim bulunmaktadır.

Eymen: Cennet kapısı anlamına gelir. Bu isim son zamanlarda sıklıkla kullanılmaya başlandı. İslami kaynaklarda da geçmektedir.

Kız Çocuğu için Anlamlı İsimler

Kız çocuklar için aşağıda Cennet çiçeklerinin isimleri diye bilinen isimleri sizler için sıraladık.

Kız Bebekleriniz İçin İsim Önerileri ;

Miray: Ayın ilk zamanları, ay gibi parlak anlamına gelir.

Lina: Hurma fidesi olarak bilinen bir kelime olsa da Yunanca da geçen bir sözcüktür. Arapça kökenli olarak düşünürsek zaten isim olmaya uygun değildir. Yunanca ise ağaç yapraklarından yapılmış taç anlamına gelir.

Berra: Bereket ve bolluk getiren kişiye denmektedir.

Belinay: Cennette bir çiçek isim olarak bilinmektedir.

Beren: Kuvvetli ve güçlü bir kadın anlamına gelir.

Esila: İkindi sonrası veya akşam güneşi anlamına gelir.

Sidelya: Cennette açan yıldız çiçeğidir.

Erem: Cennet anlamına gelmektedir.

Emira: Emir kelimesinin kızlar için kullanılan şeklidir.

Dalya: Yıldız çiçeği olarak bilinmektedir.

Taçmin: Kraliçe anlamına gelen bu isim, bir çiçeğin de adıdır.

Talya: Doğanın uyanması veya hayvanların koruyucusu anlamına gelmektedir.

Echer: Süslü ve güzel kadın anlamına gelir.

Elisa: Cennet kapısını bekleyen melektir.

Ceylin: Cennet kapısı olarak bilinen bir isim olsa da yengeç anlamına gelir.

Buğlem: Cenneti müjdeleyen Melek anlamında yazılmaktadır. Bu konuya dair İslam kaynaklarda hiçbir bilgi bulunmamaktadır.

Asel: Bal anlamına gelmektedir. Kuran’da geçmektedir.

Açelya: Bir çiçek adıdır.

Melin: Suda açan ve güzelliğini sergileyen çiçek anlamına gelir.

Ayris: Kulağa hoş gelen bu isim yakamoz anlamına gelmektedir.

Eflin: Cennete açılan giriş kapısı olarak bilinmektedir.

Zümra: Ahlaklı ve cesur kadın anlamına gelmektedir.

Reyyan: Cennetteki bir kapının adıdır. Sadece oruçlu bir kişinin gireceği kapının ismidir.

Ceyda: Zarif kadın, ince boylu anlamına gelir.

Melinda: Tatlı ve güzel kızım demektir.

Sevgili babalar ve anneler çocuklarınız için cennet çiçeklerinin isimleri vermek isteyenler için kısa bir araştırma gerçekleştirdik. Bu yazıda çocuklar için İslam kaynaklarında yer alan, Kuran’da Hadisi Şeriflerde geçen güzel isim önerilerini yukarıda sıraladık. Ayrıca son dönemlerde sıklıkla kullanılmaya başlanan isimlerin gerçek anlamlarını sizler için araştırdık. Umarız beğenmişsiniz ve çocuklarınıza bu isimlerden birini koyarsınız.


Takiye.com’u twitter ve google haberler üzerinden abone olarak takip edebilirsiniz.

Mutlaka bilinmesi gereken IQ ile ilgili en çok okunan haberler için buraya tıklayınız.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Latest Posts

-REKLAM-

Bunları Kaçırmayın!